Salinja 204 - Willemstad, Curaçao
+599 9 461-4922

Brand

Uw bedrijf kan ernstige schade oplopen door bijvoorbeeld een brand of storm.

Met de brandverzekeringen van Seguros Brouwer kunt u de schade aan uw bedrijfspand, inventaris en goederen verzekeren. Ook kunt u zich beschermen tegen het risico van bedrijfsstilstand.

Onder de rubriek brand kunt u de volgende verzekeringen afsluiten:

  • Gebouwen
  • Inventaris en goederen
  • Bedrijfschade
  • Huurdersbelang
  • Huurderving
Gebouwen

De gebouwen verzekering is een van deze verzekeringen en zeker geen onbelangrijke. Uw bedrijfspand is uw visitiekaartje en een flinke investering, daar wilt u zuinig op zijn. Met de gebouwen verzekering dekt u zich in tegen het risico van schade door onder andere brand, inbraak, storm, waterschade en blikseminslag.
Met de gebouwenverzekering verzekert u de herbouwwaarde van uw bedrijfspand. De herbouwwaarde staat voor het bedrag dat nodig is om het gebouw weer terug te brengen in de staat van voor de schade.

Inventaris en goederen

Met een inventaris- en goederenverzekering bent u verzekerd tegen schade aan uw inventaris en goederen. Inventaris is alles wat u gebruikt om uw bedrijf of beroep uit te oefenen. En goederen zijn de grond- en hulpstoffen die u gebruikt om uw producten te maken. Net als bij de gebouwenverzekering dient de schade te zijn ontstaan door onder andere brand, inbraak, storm, waterschade en blikseminslag.

Bedrijfsschade

De bedrijfsschade verzekering biedt bescherming voor het verlies aan nettowinst en de doorgaande lasten, bij stilstand of verminderde productiviteit als gevolg van gedekte gebeurtenissen zoals reeds vermeld onder de gebouwen en inventaris verzekering. De bedrijfsschadeverzekering kan alleen afgesloten worden in combinatie met een gebouwen- of inventarisverzekering. De premie is afhankelijk van de uitkeringstermijn, de verzekerde som en de dekking.

Huurdersbelang

Onder het huurdersbelang vallen alle veranderingen, verbeteringen en uitbreidingen van een gehuurde ruimte die op kosten van de huurder zijn aangebracht. Voorwaarde is dat de huurder de wijzigingen heeft aangebracht en betaald en dat veranderingen, verbeteringen of uitbreidingen nagelvast zijn en niet zo maar zijn te verwijderen.

Huurderving

Als eigenaar en verhuurder van een gebouw wordt u dubbel getroffen wanneer uw gebouw schade oploopt door onder andere brand en blikseminslag. Naast de materiele schade krijgt u immers ook nog te maken met derving van huurinkomsten over de periode die nodig is voor herstel. De huurdervingsverzekering biedt uitkomst hiervoor en vergoedt namelijk de gederfde huurpenningen.

De zakelijke brandverzekering is een op maat gemaakt verzekeringsproduct.

Wilt u meer informatie of offerte, stuur dan een mail naar mail@segurosbrouwer.com of maak gebruik van onze contact formulier

Offerte aanvragen

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Kies een verzekering