Salinja 204 - Willemstad, Curaçao
+599 9 461-4922

Brand

Onder de brandpolis verzekert u uw woonhuis en of inboedel.

Met de opstalverzekering verzekert u uw woning zelf inclusief alle zaken die daaraan vastzitten zoals antennes, buitenlampen en zonnepanelen. Dit zijn onroerende zaken. Bij een opstalverzekering verzekert u de herbouwwaarde van uw woning. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om uw huis, bijvoorbeeld na een brand, op dezelfde plaats met dezelfde grootte opnieuw te bouwen.

Met de inboedelverzekering verzekert u de spullen die u kunt verplaatsen zonder dat dat tot beschadiging leidt aan de spullen of uw woning. Deze spullen, zoals meubels, servies, een laptop en uw tv, worden ook wel roerende zaken genoemd. De inboedel wordt op basis van nieuwwaarde verzekerd. Om uw inboedel zo nauwkeurig mogelijk te verzekeren kunt u een inboedellijst cq inventarisatie opstellen.

Het is heel belangrijk dat u een correct bedrag opgeeft voor zowel uw opstal als uw inboedel teneinde onderverzekering te voorkomen. Geeft u te weinig op, dan loopt u kans bij schade niet voldoende uitkering te krijgen van de verzekering om uw beschadigde of vermiste bezittingen te vervangen.

Welke dekkingen zijn er mogelijk?

U kunt voor een kale brand dekking kiezen waarbij uw bezittingen alleen tegen  brand, ontploffing en blikseminslag gedekt zijn. Daarnaast is het mogelijk om voor een uitgebreide dekking te kiezen waarbij ook de navolgende gebeurtenissen gedekt zijn:

Onderstaand treft u een overzicht van de dekkingen.

Dekking Omschrijving
Brand (basis) Materiele schade aan de verzekerde woonhuis/inboedel ten gevolge van brand, brandblussing, blikseminslag en ontploffing.
Inbraak Materiele schade aan de woonhuis/inboedel veroorzaakt door inbraak en diefstal of een poging daartoe.
Aanverwante oorzaken  Materiele schade aan de verzekerde woonhuis/inboedel door vandalisme, aanrijding, aanvaring, luchtvaartuigen, waterleidingschade en omvallende bomen.
Overstroming Materiele schade aan de woonhuis/inboedel veroorzaakt door wateroverlast van de zee en of hevige regenval.
Catastrofe oorzaken Materiele schade aan de woonhuis/inboedel veroorzaakt door storm, orkaan, aard of zeebeving, vulkanische uitbarsting, relletjes en opstootjes.

Wilt u meer informatie of offerte, stuur dan een mail naar mail@segurosbrouwer.com of maak gebruik van onze contact formulier

Offerte aanvragen

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Kies een verzekering