Salinja 204 - Willemstad, Curaçao
+599 9 461-4922

Leven

U kunt een levensverzekering voor veel verschillende doelen afsluiten.

Bijvoorbeeld om uw hypotheek te kunnen aflossen, om uw pensioen aan te vullen of om later een dure studie voor uw kind te kunnen betalen. Ook kunt u met een levensverzkering sparen voor een inkomensaanvulling voor uw nabestaanden als u komt te overlijden.

Afhankelijk van uw situatie of behoefte kunt u kiezen uit de navolgende levensverzekeringen:

Overlijdensrisicoverzekering

Deze verzekering keert alleen uit als de verzekerde komt te overlijden. Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kan gekozen worden voor een levenslang kapitaal verzekering bij overlijden. Bij deze verzkering maakt het niet uit wanneer de verzekerde komt te overlijden, er wordt altijd uitgekeerd. Deze verzekering wordt vaak gesloten als begrafenisverzekering: van de uitkering wordt de begrafenis betaald.

In de meeste gevallen wordt echter onder een overlijdensrisicoverzekering een tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden bedoeld. Bij deze overlijdensrisicoverzekering wordt bij het afsluiten van de verzekering een periode afgesproken en een uit te keren bedrag. Als de verzekerde binnen deze periode komt te overlijden, wordt het afgesproken bedrag uitgekeerd aan de begunstigde(n).

Spaarverzekering

Een spaarverzekering is een combinatie van sparen en verzekeren. Hierbij wordt gedurende een bepaalde periode premie betaald. Er wordt gespaard zodat later, op een vooraf vastgestelde einddatum, een uitkering ontvangen kan worden.

Bij een spaarverzekering wordt alleen een kapitaal uitgekeerd als de verzekerde op de einddatum van de verzekering nog in leven is.

Als de verzekerde eerder overlijdt, vindt er geen uitkering plaats. Indien er gekozen wordt voor een spaarverzekering met restitutie worden bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van de verzekering, de betaalde premies terug betaald.

Gemengde verzekering

Een gemengde verzekering is een combinatie van een risicooverlijden verzekering en een spaar kapitaal verzekering.

De gemengde levensverzekering is dus een verzekering waarbij in 1 polis zowel het overlijdensrisico als ook kapitaal opgebouwd wordt. Dit houdt in dat het overeengekomen kapitaal wordt uitgekeerd bij in leven zijn van de verzekerde op de einddatum van de verzekering, dan wel onmiddelijk bij overlijden van de verzekerde voor einddatum.

Net als de risicooverlijden verzekering wordt de gemengde verzekering vaak in combinatie met een hypotheek afgesloten.

Wilt u meer informatie of offerte, stuur dan een mail naar mail@segurosbrouwer.com of maak gebruik van onze contact formulier

Offerte aanvragen

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Kies een verzekering