Navigatie menu  
 

 
   ■ home   ■ verzekeringen   ■ hypotheken    pensioenen  
 
   
 De Directeur Groot Aandeelhouder

De Directeur Groot Aandeelhouder (DGA)
Een weloverwogen keuze is onontbeerlijk.

De Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) bekleed een zeer speciale positie op pensioengebied. Anders als werknemers heeft hij namelijk de keuze mogelijkheid om zijn pensioen op te bouwen via een pensioenverzekeraar of Ėfonds of middels eigen beheer. Om als DGA hiervoor aangemerkt te worden dient men minstens 10% van de aandelen van de werkmaatschappij in bezit te hebben.

De uiteindelijke keuze die men maakt (eigen beheer, verzekeren of een combinatie van beiden) kan een voorname invloed hebben hoe men straks van het pensioen geniet.
Bij eigen beheer bijvoorbeeld dient men te beseffen dat er daadwerkelijk aan vermogensopbouw gedaan dient te worden om een zware fiscale afrekening op pensioendatum te voorkomen. Tevens dient men erop te letten dat de beoogde rendementen ook daadwerkelijk gehaald worden.
Verzekeren daarentegen kan een lager rendement opleveren dan wanneer men zelf wel goed zou beleggen. Een complexe keuze afweging dus waarbij een onafhankelijke adviseur onontbeerlijk is.

Onze gediplomeerde pensioenadviseurs van de afdeling financial services bespreken met u wat de diverse mogelijkheden zijn en wat de consequenties zijn van elke keuze.
Daarbij passeren alle verwante zaken de revue zoals: het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen, reeds verstreken dienstjaren inclusief de dienstjaren voordat u als DGA aangemerkt kon worden, toekomstige financierbaarheid van de dotaties, de wettelijk vereiste formaliteiten alvorens men aan pensioenopbouw kan beginnen en alle overige aanverwante aangelegenheden.

Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak via onderstaand e-mail adres.
pensioen@segurosbrouwer.com

 

 
 
gerelateerde onderwerpen: Pensioenen

 Uw pensioen goed geregeld!

 De Directeur Groot Aandeelhouder (DGA)
    
Een weloverwogen keuze is onontbeerlijk

 Collectieve pensioentoezegging voor werknemers
    
Een primaire arbeidsvoorwaarde

□  Individuele pensioenverzekering
    
Fiscaal vriendelijk pensioen opbouwen voor later

□  Actuaris
    
Onze actuariŽle dienstverlening voor de DGA

 ons email adres: pensioen@segurosbrouwer.com

 
   

   

 
 
 
                          design and development by mediaone