Navigatie menu  
 

 
   ■ home   ■ verzekeringen   ■ hypotheken    pensioenen  
 
   
De annuteit hypotheek

De annuiteit hypotheek biedt u de laagst mogelijke financieringslasten, het belastingvoordeel buiten beschouwing gelaten. U betaalt maandelijks een vast bedrag bestaande uit een rente- en een aflossingsdeel. In de eerste jaren van de hypotheek is het aflossingsdeel klein en het belastingaftrekbare rentedeel groot. Gedurende de looptijd van de lening daalt het rentedeel waarbij het aflossingsdeel evenredig toeneemt. Door deze constructie zijn de netto woonlasten voornamelijk in het begin van de
looptijd laag.
 
 

 
 
gerelateerde onderwerpen: Hypotheken
 De annuteit hypotheek
 De leven hypotheek
 ons email adres: hypotheek@segurosbrouwer.com
 
 
   

   

 
 
 
                          design and development by mediaone